STENLÄGGNING

Vi på Byggnytt i Väst utför stenläggning till exempelvis garageuppfart, gångar, uteplats och stödmur. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information

Intresserad av våra tjänster?

Planeringen startar nu!

För dig som länge tänkt lägga sten på uteplatsen eller uppfarten är det dags att börja planera nu. Dvs mäta upp, planera och jämföra olika material. Själva arbetet kan börja när tjälen gått ur jorden. Att lägga nya gångar och en trevlig uteplats blir ett lyft i den äldre trädgården och höjer värdet på ditt hus. Det blir samtidigt praktiskt att ställa möbler på och lättare att hålla snyggt.

Få hjälp med din stenläggning

Det finns trender inom allting, så även när det kommer stenläggning. Att själv lägga sten kan förvisso vara både lärorikt och roligt, men det är svårt att lyckas lika bra som ett proffs. Ser man på trendutvecklingen gällande villor och småhus, har stenläggning vunnit enorm popularitet de senaste åren. I och med denna utveckling har det blivit allt annat än unikt att välja bort asfalt när det kommer till garageuppfart med mera. För att lyckas genomföra sin stenläggning är det viktigt att man är minutiöst noga i förarbetet. Det måste finnas en plan yta att utgå ifrån när man skall lägga stenen, och det kan vara en stor fördel att ta hjälp av en maskin för att platta ut jorden ordentligt.

Sten val

Intresset vi kunnat se under de senaste åren har varit stort vilket medfört att utbudet vad gäller sten har växt explosionsartat. Man kan välja allt ifrån betongsten, till finaste natursten eller kanske schiffer. Den som väljer att anlita professionell hjälp vid sättning av natursten, kommer att spara en hel del på såväl tålamod som tid i och med den stora variation storlekar och tjocklekar man får tampas med. Ett proffs inom stenläggning har vana av att lägga även komplicerade stenpartier och har man inte lust att grundligt lära sig allt om stenläggning, kan man spara en hel del tid genom att kalla in hjälp. Den som istället väljer betongstenar eller liknande, kan med mindre svårighet lyckas få till ett godkänt resultat. Flera har dock insett fördelarna med RUT-avdrag i samband med hushållsnära tjänster, vilket innebär att man kan få fackmannamässigt utförd stenläggning i Göteborg till betydligt lägre pris än man tidigare haft möjlighet till som privatperson.

När skall man ha stenläggning?

Valet av position för den stenläggning man drömt om, kan spela en stor roll för slutresultatet. I vissa fall handlar det om att man vill få till ett Asien-inspirerat tema i sin trädgård där ens utgår ifrån mönster i en japansk stenträdgård. I andra fall är beslutet att ha ett val som utgår ifrån mer praktiska argument. Oavsett vilken vision du har i fråga om stenläggning, tror vi att du kan få snabb och kompetent utfört arbete via oss som specialiserat oss på just detta. Kontakta gärna ansvarig för att diskutera uppdrag och priser

Ett alternativ till altanen

Även om sten är ett hårt material kan man åstadkomma böljande former om man sköter sin stenläggning på rätt sätt. En vacker stenläggning kan fungera som alternativ till en altan och bli en plats för sociala möten och för avkoppling under varma och sköna sommardagar. Endast fantasin sätter gränsen!

Trädgårdsarbete

De flesta villaägare har en vision om att trädgården inte bara skall vara en gräsförsedd yta kantad av maskrosdignande rabatter, men det är inte alltid man hinner eller orkar färdigställa trädgården till den rekreativa anläggning man drömt om. I dessa situationer är det på tiden att man hyr in proffs för trädgårdsarbete . Även om man behärskar de rent motoriska delarna av trädgårdsarbete på egen hand, krävs ibland en yrkesman för att få det hela att gå från standardträdgård till en finare park. Många delar av trädgårdsarbete fordrar dessutom både sakkunskap och handlag för att resultatet skall bli vad man önskar.

Vad ingår vid trädgårdsarbete

När man beställer en tjänst av karaktären trädgårdsarbete kan detta innefatta hur mycket eller hur lite som helst. Önskar kunden i fråga primärt hjälp med gräsklippning och bevattning är detta givetvis möjligt att genomföra snabbt och enkelt, men ofta önskas betydligt mer omfattande trädgårdsarbete när man kontaktar proffs för att utföra arbetet. Det kan handla om allt ifrån att beskära familjens äppelträd på rätt sätt för att det skall få så mycket frukt som möjligt, till att binda upp klätterrosor eller vårda en uråldrig buskpion som varit kronan på verket sedan urminnes tider då huset byggdes. Allt är upp till dig som kund vid beställning av trädgårdsarbete och skulle du vara osäker på vad som behöver göras kan du alltid få en noggrann genomgång och möjlighet att diskutera vad som behöver göras för att din trädgård åter skall blomstra.

Traditioner

Det finns en antik tradition när det kommer till att vårda sin trädgård och det är inte konstigt att trädgårdsarbete har fått en så utbredd efterfrågan på senare år. Under 80-talet var stora gräsmattor ett utbrett ideal. Någonting som på senare år kommit att ses som någonting halvfärdigt. Det finns trender även när det kommer till trädgårdar och inte sällan behöver man hyra in trädgårdsarbete eller konsultera fackböcker för att bemästra trädgårdsmästarens roll. Inte sällan rör det sig om åratal av träning och förkovran i trädgårdsarbete innan man till fullo har insikt i vad som skall göras och hur man skall gå till väga för att nå dit man vill med sin trädgård

Att välja rätt produkt

Det  finns en uppsjö olika material att välja mellan. Livslängd, pris, läggningsteknik och kombinationsmöjligheter är olika beroende på om man väljer t.ex. trä, kullersten, gatsten, naturstensplattor, tegel eller betong. Betong är vackert, funktionellt och beständigt, men inte alltför dyrt. Marksten och plattor i betong är lätta att lägga och finns i många storlekar och färger. Du bör ta hänsyn till fasaden och närmiljön när du väljer ytstruktur och färgton. Helst ska beläggningen vara så pass neutral att den lyfter fram växtligheten och arkitekturen. Men det är givetvis en fråga om tycke och smak.

Gör rätt från början!

Beräkna hur stor plats som skall stensättas genom att slå ner pinnar i trädgården.  Ställ gärna ut trädgårdsmöblerna och grillen och glöm inte att även flyttbara krukor ska få plats. Du ska kunna gå runt möblerna utan att stöta till dem. En entrégång ska vara så bred att två människor kan mötas, dvs minst 140 cm. En vanlig trädgårdsgång planerar du till mellan 70 och 90 cm, så att skottkärran får plats. Garageinfarten bör vara så bred att en bil med öppna dörrar får plats Gör en enkel skiss som du måttsätter enligt ovan och ta gärna ett foto på ytan. Ta med dig dem till oss för att diskutera vidare kring förnyelsen av din trädgård. Våra duktiga säljare som är proffs på markbyggnad hjälper dig med värdefulla tips och råd kring stenläggningen. En stenläggning innebär ofta en stor investering i pengar och tid så det gäller att göra rätt från början.

Många format och tjocklekar

Medelstora markstenar som läggs i någon typ av stabilt förband är bland det bästa för en garageuppfart. Det finns också stentyper med låsklackar eller speciella låsande format om uppfarten är tungt belastad. Stenen bör vara minst 6-7 cm tjock.Till en vanlig gång eller uteplats räcker det med 5 cm tjock sten. Tänk på att ju smalare gången är, desto bättre gör sig ett litet platt- eller stenformat. Större uteplatser kan med fördel läggas med stora plattor. Men de större plattformaten är inte stabila nog att ha på uppfarten.

Underarbetet är beläggningens viktigaste moment

Lägg ut käppar och snöre som markerar var beläggningens kant ska ligga. Man ska aldrig lägga marksten eller plattor direkt på matjorden eftersom jorden rör sig av frostens inverkan vid frysning och tö. Gräv alltså bort jorden till ca 20 cm djup. (I norra Sverige kan man behöva gå ner ytterligare för en uppfart.) Redan i detta skede bör det finnas en lutning på 1-2 cm per meter bort från huset så att regnvattnet rinner bortåt. Kontrollera nivån med hjälp av käppar och snöre. I schaktet fyller du på med ett ca 15 cm tjockt skikt bärlagergrus. Det är ett grovt, krossat grus som innehåller stenstorlekar från 0-45 mm. När du vibrerar ytan packas gruset och du fyller på med 2-3 cm sättsand. Sättsanden kan gärna bestå av stenmjöl 0-4 mm kornstorlek.Bärlagret och sättsanden packas hårt med en vibratorplatta. Därefter kontrollerar du lutningen med en rätbräda och drar av överbliven sättsand. Lägg ut plattorna eller markstenen i linje med snöret. Sitt på den färdiga ytan medan du arbetar. Rama gärna in kanterna med ett rullskift som består av hela stenar. När ytan är klar sprider du ut fin fogsand som sopas ner i fogarna. Fyll på med mera sand tills fogen är helt fylld.Tycker du detta verkar krångligt kan du givetvis ta hjälp av en trädgårdsanläggare som gör jobbet.

Vad kostar marksten?

Kostnaden för en stensatt uteplats eller uppfart varierar beroende på val av material. Det är omöjligt att ge en generell prisbild för själva anläggningsarbetet, ifall man väljer att låta en yrkesman utföra jobbet. Priset beror bl.a på det underlag som ska schaktas bort, om man kommer till med maskiner eller om arbetet måste utföras för hand, anpassning till befintliga byggnader mm.Själva ytbeläggningen i betongsten kostar 150-350 kr per kvadratmeter, kullersten ca 300 kr per kvadratmeter och konventionell smågatsten ca 550 kr per kvadratmeter. Marktegel ligger kring 450 kr per kvadratmeter.

Tänk på att

Be att få se provningsresultat för betongstenen. Marksten och plattor som inte uppfyller kraven är billiga i inköp, men tål inte påfrestningar utan fryser lätt sönder i ytan. Satsa på produkter som är dokumenterat hållfasta mot tryck och frostpåverkan.Förstärk beläggningen mot rabatt eller gräsyta genom att avsluta med ett rullskift eller en sten i större format. Du kan med fördel sätta kanten i en blandning av cementstabiliserad grus, dvs 1 del cement och 4 delar stenmjöl. Tillsätt inget vatten. Blandningen härdar så småningom när det regnar. Ett nergrävt murblock blir en stabil kant på uppfarten.