Kvalitet & miljö

Vår målsättning är att utföra alla våra arbeten med absolut bästa kvalité och vi följer givetvis de normer som våra leverantörers anvisningar och naturligtvis också kundens önskemål. 
Vi arbetar också för att vår personal skall få den information och nödvändig utbildning som krävs för att delta i arbetet och kunna utföra det på bästa sätt.

Miljöplan

Vi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljö. Våra leverantörer använder i stor grad återvinningsprodukter och behållare som återanvänds. Det spill och avfall som kan uppstå och som inte kan användas som fyllnadsmaterial på arbetsplatsen tar vi hand om och deponerar enligt gällande lagar. Vi gör också vad vi kan för att anpassa oss till arbetsplatsens källsortering

Miljö och kvalitétspolicy

Företaget och dess anställda följer de lagar, föreskrifter och normer som finns för branschen. Vi har som mål att skapa ett förtroende hos våra kunder som grundar sig på uppfyllda förväntningar, bästa kvalitet, ett utvecklat miljöarbete samt felfria produkter. När vi väljer material så är miljötänkandet väldigt viktigt, vi tar också stor hänsyn till vilka leverantörer som har bäst utvecklat återvinningssystem samt lätt hantering av miljöfarliga restprodukter. Något som visar att vi till viss del har lyckats med detta är att många av våra kunder anlitar oss igen. Företaget är mycket medvetet om sitt ansvar när det gäller kvalitét, miljöarbete och arbetsmiljö. Vi arbetar för att tillämpa denna policy överallt.