Badrumsrenovering - Plattsättare Göteborg

ByggNytt i väst är ett byggföretag i Göteborg som sedan 2001 är specialiserat på badrumsrenovering. Vi sköter allt från planering och rivning till uppförande och städning. Förutom att renovera badrum är vi bra på att hjälpa våra kunder med idéer om färg, form och materialval som sedan våra duktiga hantverkare förverkligar. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.

Intresserad av våra tjänster?

SPECIALISTER PÅ BADRUMSRENOVERING I GÖTEBORGSMSOMRÅDET

Vi tar hand om hela badrumsrenoveringen, inklusive VVS och elinstallationer. Som kund hos ByggNytt i väst behöver du därför bara ha en kontaktperson. Naturligvis utför vi alla våra uppdrag i enlighet med gällande standarder och branschregler som gäller renovering av våtutrymmen. Vi är specialister på badrumsrenoveringar, vår erfarenhet är din trygghet. Vill du renovera ditt badrum? Hör gärna av dig.

REFERENSER FRÅN BADRUMSRENOVERINGAR

Vi på ByggNytt i väst har arbetat med hundratals projekt genom åren. Hör gärna med våra kunder hur dom tycker att badrumsrenoveringen fungerat och titta gärna på bilder på badrummen vi renoverat.

VÄRT ATT KÄNNA TILL OM BADRUMSRENOVERING

En badrumsrenovering är som regel det enskilt dyraste och viktigaste ingreppet i en bostad. Fastighetsbyråns mäklarpanel är eniga om att kök och badrum är det som värderas allra högst i en bostad. Hemnets undersökning bland mäklare från 2013 visar att badrummet nuärhögre värderat än köket hos bostadsköparen.

Det finns alltså goda skäl till att lägga krut på en väl utförd badrumsrenovering.Var därför noga i valet av entreprenör

FRÅGOR & SVAR

Vattenskador som följd av felaktigt utförda badrumsrenoveringar medför årligen enorma kostnader för försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och för att göra installationer av vatten, avlopp, ventilation och el.

Du hittar kunskapen och kompetensen hos branschorganisationerna och dess behöriga medlemsföretag. Tänk på att en fastighet har vissa begränsningar i vad som är möjligt att göra. Anlita en ackrediterad entreprenör som kan bedömma förutsättningarna för det arbete du önskar få utfört. Nedan följer ett axplock frågor och svar som kan vara nyttiga att ta del av inför den stundande badrumsrenoveringen

Ett tråkigt svar kan tyckas, men det beror på. Låt oss nämna några faktorer som påverkar kostnaden:

 • storlek på badrum
 • konstruktion
 • bjälklag
 • flytt av brunn, avlopp eller WC
 • golvvärme
 • taksänkning
 • belysning
 • tvättmaskin
 • dolda rör
 • plattsättningsdetaljer

Ett hembesök är kostnadsfritt, därefter lämnar vi ett fast pris på just ditt badrum. Fyll i Kontakta oss så hör vi av oss.

 

VARFÖR ÄR SKILLNADEN SÅ STOR PÅ KOSTNADEN FÖR BADRUMSRENOVERING MELLAN OLIKA ENTREPRENÖRER?

Liksom för alla varor och tjänster är prisspannet för badrumsrenoveringar stort, vilket kan bero på en lång rad faktorer. Låt oss nämna några av dem: Arbetskostnaden är en av de största posterna i badrumsrenoveringen. Svenska avtal för löner och försäkringar kan ge upp till 1.000 (ja, tusen) procent högre timkostnad i förhållande till vissa utlänska lönekostnader. En badrumsrenovering som möter kraven från Boverket och de olika branschorganisationerna (BKR, GVK, Säker Vatten, EIO, Målaremästarna, m.fl.) blir generellt sett kortsiktigt mer kostsam än en felaktigt utförd renovering. Det förekommer även låga anbud som i efterhand fördyras genom tillkommande kostnader. Vissa entreprenörer kapar kostnader genom att forcera renoveringen och använda billigare material. Det billigaste anbudet behöver inte nödvändigtvis vara sämre än det dyraste, men erfarenhetsmässigt ligger det något i den välbekanta klyschan – du får vad du betalar för

I normalfallet, om inte annat angivits, ingår allt arbete som krävs från start till mål samt allt byggmaterial som en badrumsrenovering kräver. Det du med ögat kan se i badrummet – kakel, klinker, wc, tvättställ, blandare, brytare, spegel, beslag, krokar, lampor, el-uttag – ja, kort sagt allt som kan väljas utifrån tycke och smak står du själv för. Men arbetskostnad för att installera allt ingår.

VILKA KOSTNADER KAN TILLKOMMA UTÖVER ANGIVET PRIS I OFFERTEN?

 Exempelvis en fuktskada som kräver avfuktning, men det täcks i normalfallet av din eller föreningens försäkring. Sanering av asbest, vilket tack och lov är relativt ovanligt. Spruckna eller dåliga avloppsrör som måste bytas, felaktiga elinstallationer som måste göras om. Sammanfattningsvis, dolda fel som inte skäligen kunnat förutses innan arbetet påbörjats. I de absolut flesta fall landar vi dock på angivet pris i offerten.

Även detta en svår fråga att lämna ett entydigt svar på. Det beror på omfattningen av arbetet. Men låt säga så här, en genomsnittlig badrumsrenovering i en Göteborg på 4-5 kvm tar 15-17 arbetsdagar för att uppnå ett fullgott resultat.

 

KAN NI RENOVERA MITT BADRUM PÅ KORTARE TID ÄN 15 DAGAR?Vi KAN, men vi gör det inte. Att påskynda en badrumsrenovering kräver att vi tummar på kvalitén, vilket vi inte gör. Håll ut några dagar extra istället, det är värt det.

De flesta av våra badrumsrenoveringar gör vi i Göteborg med cirka två mils radie från innerstan, men i vissa fall tar vi även uppdrag lite längre ut. Skicka en fråga, vi svarar alltid!

Nej, inte förrän under de sista dagarna kopplas toaletten in. Har du ingen extratoalett så har vi dock ett samarbete med ett företag som ställer ut en mulltoa, vilken töms flera gånger i veckan. Det kanske inte är förstahandsvalet, men den luktar inte och gör jobbet i tid av nöd.

 

KAN JAG RENOVERA MITT BADRUM SJÄLV?  

Absolut. Har du kunskapen, verktygen och kännedom om regelverket finns det inget formellt hinder. Saknar du någon av dessa ingredienser vill vi dock avråda. Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar från kunder som själva påbörjat, men inte lyckats slutföra en badrumsrenovering. Detta fenomen benämns Timell-effekten… gissa varför. 

Nej, inte om badrumet ska uppfylla branschreglerna. 

Ja, så länge det utförs på rätt sätt och med rätt material så är det godkänt enligt såväl BKRs som Säker Vattens normer. 

Med vissa typer av LED-spotlights kan taket sänkas med så lite som fyra centimeter.

Absolut, om du väljer en handdukstork med högre effekt. En “vanlig” handdukstork avger 30-60 Watt värme, medan en radiator i badrummet kan avge 400 Watt. Det finns dock särskilda handdukstorkar med högre effekt. Ett schablonvärde för tillskottsvärme är 70 Watt per kvadratmeter.

Nja, i lägenhet installerar vi normalt el-slingor i golvet. Att värma med el är såväl dyrt som elakt mot miljön. Men, i vissa badrum behövs ingen eller mycket lite tillskottsvärme och i dessa fall kan en radiator tas bort utan att ersättas av annan värmekälla.

Absolut. Vi kan dessutom bygga in det snyggt i en platsbyggd bänk, kaklad eller av trä. 

Asbest förbjöds 1976, är ditt badrum byggt därefter bör det vara fritt från asbest. Badrum byggda på 50-, 60-, och 70-talet kan ha asbest i fix, fog, plastmattor, lim, ventilationskanaler, isolering och tätning. Asbest användes även som tillsatsmedel i bland annat fästmassa och fog, varför det inte går att utesluta asbest i en hel fastighet bara för att det inte fanns i ett badrum. En analys kostar ca 600 kronor och ger svar på förekomst av asbest.

Inte så länge asbest är bundet i materialet. Vid rivning frigörs dock asbestfibrer i luften, vilken fastnar i lungorna och kan ge cancer och andra otäcka åkommor. Märk väl, det är inte bara hantverkaren som utsätts för risk, asbestdammet frigörs i din bostad och hamnar även i dina lungor. Med andra ord – slarva inte med asbestanalysen…

“Det beror på” som vi brukar svara. Men låt oss säga så här, någonstans i trakterna kring 10.000 kronor inklusive deponiavgift för det farliga avfallet.

En bygganmälan kan krävas i de fall då badrumsrenoveringen ger menliga ingrepp i fastighetens konstruktion, ändringar i planlösning eller vid mer omfattande ändringar av vatten- eller avloppsinstallationer. Detta regleras i Plan och Bygglagen (2010:900). När det krävs en anmälan får arbetet inte påbörjas innan kommunen givit sitt godkännande. Är du osäker, kontakta stadsbyggnadskontoret och rådfråga. Det är du i egenskap av byggherre som ansvarar för att anmälan gjorts.

Ja, föreningen måste informeras och godkänna renoveringen. Föreningen har dock normalt begränsade möjligheter att neka en renovering, se förutsättningarna i Bostadsrättslagen (1991:614). Det kan i föreningens stadgar dessutom finnas regler som du måste ta hänsyn till, så som tidsfrister för avisering av vattenavstängning, uppställ av byggavfall, egenkontroll av tätskikt, krav på behörig entreprenör, tider för bullerarbete etc.

I de mest uppenbara fallen så märks det genom att det droppar från grannens tak. Du kan även få mögeltillväxt eller känna att badrummet känns fuktigt och bär en speciell lukt. De lite mindre fuktskadorna upptäcks först när badrummet rivs ut. Det går även att göra fuktmätning genom att borra ur prov och använda ett mätinstrument, men är du osäker kanske det ändå är lika bra att renovera och känna dig trygg med ditt nya badrum?

Bor du i en bostadsrätt kan du börja med att kontrollera föreningens stadgar, om där framgår huruvida du eller föreningen bär ansvar för detta. Är det föreningens ansvar lyfter du frågan till styrelsen. Du kan även rådfråga miljö- & hälsoskydd hos kommunen.

Notera att mögel ofta uppstår som följd av dålig luftomsättning (ventilation). Fråga föreningen när den senaste OVK-besiktningen (Obligatorisk VentilationsKontroll) utfördes, och vilka värden som då uppmättes. OVK-besiktningen ska genomföras löpande med intervall enligt Boverkets föreskrifter, beroende av fastighetens ventilationssystem. I gamla hus är det inte ovanligt att de krav som finns uppsatta på luftomsättning inte uppnås. Då är det föreningens ansvar att vidta åtgärder. Dålig ventilation kan ge dåligt inneklimat, vilket kan leda till allergier och sjukdomar

Det beror på hur det används, när det är byggt och vem som har byggt det. Äldre badrum saknar tätskikt, vilket inte var något större problem på den tiden när man duschade på ett par minuter. Konstruktionen blev blöt, men torkade ur mellan duschtillfällena. Idag används badrummet oftare och under längre tid. Vi har renoverat badrum byggda på 50-talet utan fuktskador, likväl som vi renoverat badrum byggda för blott ett par år sedan med omfattande fuktskador. En väl utförd badrumsrenovering idag bör stå pall flera decennier framåt. 

Till att börja med, välj en entreprenör som har en uttalad miljöpolicy. Material, förbrukningsvaror, transporter och avfall från renoveringsarbeten är en belastning för miljön. Du kan dessutom välja miljömärkt inredning, exempelvis av nordiska miljömärkningen Svanen. Vedum, Aspen och INR har Svanenmärkt delar av sitt sortiment. Samtliga kan köpas hos Kakeldax. Välj LED-belysning, vilket drar minimalt med energi, är fria från gifter och har lång livslängd. 

ByggNytt i väst miljöarbete är omfattande, och under ständig utveckling, vi återvinner och sorterar avfall, minimerar vikt och volymanvändning och koordinerar transporter, väljer miljömärkt, undviker engångsprodukter, återanvänder spill och verkar för ökad medvetenhet hos våra samarbetspartners. Inom kort kommer vi dessutom vara först i Sverige medmiljökompenserade badrumsrenoveringar.

Stambyte är förknippat med byte av den vertikala avloppsstammen som löper genom fastigheten. I samband med stambyte är det vanligt att samtliga badrum renoveras. Vid ett lokalt stambyte byts alla avloppsrör lokalt i badrummet, fram till huvudstammen. Innan du bestämmer dig för att renovera ditt badrum, kontrollera om det finns planer på stambyte de närmsta åren. 

Att entreprenören har särskild utbildning i regelverket kring tätskikt och VVS-installationer och utför arbetet i enlighet med gällande normer. 

Att arbetet är utfört i enlighet med de av branschen framtagna normerna, jmfr. BKR, Säker Vatten m.fl.  

Om någon del i badrummet inte uppfyller kraven enligt branschreglerna så benämns det som en avvikelse. Så långt det är möjligt ska branschreglerna efterföljas, men en skälighetsbedömning kan göras om kostnaden för att undanröja avvikelsen inte står i proportion till nyttan. I vissa fall är det dessutom inte möjligt att följa branschreglerna. Exempel: Fönster får inte finnas i eller i anslutning till duschzonen. I vissa fall är badrummet så litet att det inte går att placera duschen tillräckligt långt från fönstret i enlighet med branschreglerna. Ett badrum utan dusch är inte mycket till badrum, varför den bästa möjliga lösningen väljs trots att det avviker från branschreglerna – en avvikelse.

Visst får det, branschreglerna är inte tvingande genom lag eller annan föreskrift. Viktigt dock att det bakom varje avvikelse ligger ett aktivt och grundat val där risker och konsekvenser med den specifika avvikelsen vägts in. Så långt som möjligt ska avvikelser naturligtvis undvikas, i syfte att minska risken för kostsamma skador och nå optimal funktion. 

Entreprenören som utfört badrumsrenoveringen har enligt konsumenttjänstlagen tio års ansvar, vid felaktigt utfört arbete. Skulle skadan ha uppkommit genom ett fel som entreprenören gjort, och inom tio år, är det således denne som bär ansvar. Det är därför viktigt att välja en entreprenör som du tror dig kunna hitta om tio år, annars är ansvaret inte mycket värt…

ByggNytt i väst samarbetar med butikskedjan FF kakel som har det mesta till din badrumsrenovering. Genom dem får du särskild hjälp vid val av inredning och kakel. Som kund hos ByggNytt i väst får du dessutom rabatt och fri hemtransporthos FF kakel.

Generellt sett, ja. Liksom det finns olika kvalité på bomull till kläder, eller komponenter i en bil så finns det olika kvalité på keramiska plattor. Men för all del, vi renoverar många badrum som blir otroligt fina även med lågpriskakel.

Designa ditt badrum

SÅ GÅR EN BADRUMSRENOVERING TILL – STEG FÖR STEG

Vattenskador som följd av felaktigt utförda badrumsrenoveringar medför årligen enorma kostnader för försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare. Det krävs kompetens, hantverkskunnande och kunskap om material och produkter för att bygga badrum och för att göra installationer av vatten, avlopp, ventilation och el.

Du hittar kunskapen och kompetensen hos branschorganisationerna och dess behöriga medlemsföretag. Tänk på att en fastighet har vissa begränsningar i vad som är möjligt att göra. Anlita en ackrediterad entreprenör som kan bedömma förutsättningarna för det arbete du önskar få utfört. Nedan följer ett axplock frågor och svar som kan vara nyttiga att ta del av inför den stundande badrumsrenoveringen

HEMBESÖK, INFORMATIONSINHÄMTNING FÖR OFFERT

ByggNytt i väst gör alltid ett kostnadsfritt besök i det badrum som ska renoveras, där vi inhämtar dina önskemål och krav tillsammans med badrumsrenoveringens övriga förutsättningar.

BADRUMSRENOVERING-OFFERT

Efter hembesöket lämnar vi en kostnadsfri offert för badrumsrenoveringen. Som regel lämnas ett fast pris, i vissa fall ett ungefärligt pris om förutsättningarna i flera delar är okända.

UPPDRAGSAVTAL BADRUMSRENOVERING

När offerten accepterats undertecknas ett uppdragsavtal, i vilket ramarna kring badrumsrenoveringen preciseras. Vad som ingår, vilket material ByggNytt i väst tillhandahåller och vilket material som beställaren ansvarar för, när betalningar ska genomföras, start och slutdatum, vite vid eventuellt försening, ByggNytt i väst garantiansvar samt våra skyldigheter gentemot er som beställare. ByggNytt i väst uppdragsavtal grundar sig på konsumenttjänstelagen.

PROJEKTPLANERING

Innan badrumsrenoveringen påbörjas träffas projektledaren och beställaren (kunden) för att gå igenom detaljerna inför badrumsrenoveringen. Här avhandlas detaljfrågor som placering av inredning, höjd på handfat, belysningspunkter, hur kakelplattorna placeras, fogbredd mellan plattorna, etc. Projektplaneringen utgör sedan underlag för hantverkarna under renoveringsarbetet.

DAG 1 FÖRBEREDELSE, ETABLERING, TÄCKNING

Första dagen täcks golv, väggar och hörn med papp och masonit för att skydda övriga delar i bostaden. Dörröppningar plastas in för att minska spridning av damm i bostaden. Byggmaterial och verktyg kommer på plats. Om lokal vattenavstängning i badrummet saknas pluggas vattenrören igen. Oftast använder vi en frysmaskin som skapar en ispropp i rören vid vattenavstängning, på så vis undviks vattenavstängning i hela fastigheten.

DAG 2-3 RIVNING

Allt i badrummet ska som regel rivas ut, allt från porslin till golv, väggar och tak. Golvbrunnen bilas upp (måste alltid bytas) samt bilning för nya avloppsrör när det ingår i badrumsrenoveringen.

DAG 4-5 FÖRARBETEN, EL OCH VVS

Här ska all el dras fram till alla förbrukare, så som golvvärme, belysning, handdukstork, tvättmaskin, eluttag etc. Rörarbeten förbereds, dolda rör installeras, golvbrunnsbyte och övriga rörkopplingar.

DAG 6-7 UNDERARBETE, GOLV, VÄGGAR OCH TAK

Nu reglas väggar för att uppfylla de nya regeltäthetskraven, därefter monteras våtrumsskivor på väggarna. Massiva väggar spacklas/putsas och riktas upp för att nå godkänd toleransnivå. Ojämnheter och ihåligheter spacklas igen. Om ett nytt innertak ska installeras så byggs det nu. Om golvet består av träbjälklag reglas och förstärks golvet. Golvbrunnen installeras och gjuts in.

DAG 8 GOLVVÄRME OCH FLYTSPACKEL

Om golvvärme ska installeras så görs det nu. Därefter ska golvet flytspacklas med fall mot golvbrunnen. Normen från BKR (Byggkeramikrådet) är att det ska finnas fall i hela badrummet. Innan golvet flytspacklas måste golvvärme kontrolleras och mätas.

DAG 9 TÄTSKIKT

Nu appliceras tätskikt på golv samt väggar. En membranduk limmas fast med ett speciellt tätskiktslim. Alla genomföringar täcks med manschetter. Alla skarvar försluts med fuktspärr. ByggNytt i väst använder tätskikt från Schönox och Mape

DAG 10-12 PLANERING OCH PLATTSÄTTNING

Innan plattsättningen påbörjas genomförs en noggrann mätning och planering av fördelning av plattor, passbitar, avslut, foglinjer m.m. Därefter sätts plattor på vägg, följt av golv. När plattsättningen är klar fogas skarvarna med den kulör som kunden bestämt. Planeringen tillsammans med plattsättningen är ett av de viktigaste momenten för hur det färdiga badrummet senare kommer att uppfattas.

DAG 13-15 FÄRDIGSTÄLLANDE

Taket spacklas, förstryks med våtrumsgrund och färdigstryks med våtrumsfärg. Nya dörrfoder monteras tillsammans med ny tröskel. Ska karm och dörr bytas görs det nu.

All rördragning färdigställs och ansluts. Badrumsinredning, wc, tvättställ, beslag, handdukstork, krokar, badkar eller duschvägg etc. monteras. Termostat till golvvärme, dimmers, strömbrytare, belysning, uttag etc. monteras. Silikonfogar appliceras i alla innerhörn.

Därefter återstår grovstädning, all skyddstäckning som lagts i bostaden tas bort, verktyg och material forslas bort. Det nya badrummet är nu redo att börja användas.

SLUTBESIKTNING

Efter att badrumsrenoveringen har slutförts genomförs en slutbesiktning av arbetet av projektledaren tillsammans med beställaren. En opartisk besiktningsman kan närvara om beställaren så önskar. Ett besiktningsprotokoll upprättas, i vilket samtliga delar av besiktningen dokumenteras. En genomgång över drift och skötsel ges av projektledaren.

AVRÄKNING OCH AVSLUT

När badrumsrenoveringen har godkänts vid slutbesiktningen och eventuella brister åtgärdats träffas beställaren och kundansvarig för att slutgiltigt avsluta projektet. Förhoppningsvis får vi tummen upp från ännu en nöjd kund…

TIPS OCH RÅD INFÖR VALET AV ENTREPRENÖR FÖR BADRUMSRENOVERING
 1. Kontrollera att den entreprenör du väljer har gällande behörigheter för våtrumVVS-installation respektive elinstallation. Våtrumsbehörigheten kontrolleras på www.bkr.se, VVS-installation påwww.sakervatten.se sök på företagsnamn. Elbehörigheten är knuten till person och kontrolleras på www.elsakerhetsverket.se
 2. Kontrollera att företaget innehar F-skattsedel samt är momsregistrerat hos Skatteverket, telefon 0771 567 567
 3. Enligt konsumenttjänstlagen bär entreprenören ansvar för utfört arbete i tio år, och har garantiansvar i två år. Således är det viktigt för dig att entreprenören (företaget) finns kvar om tio år. Gör en egen bedömning av hur etablerat företaget är och kontrollera att företaget inte harbetalningsanmärkningar. Stora skulder kan leda till en konkurs under eller efter renoveringen av ditt badrum. KontaktaKronofogdemyndigheten, telefon 0771 73 73 00.
 4. Kontrollera att företaget har rätt försäkring för just våtrumsentreprenad, allrisk och ansvarsförsäkring. Fråga entreprenören efter försäkringsverifikation. Kontrollera hos försäkringsbolaget.
 5. Slutbetala aldrig innan dess att arbetet är besiktigat och godkänt. En del av totalsumman bör reserveras tills dess att slutbesiktning skett.
 6. Fråga entreprenören vilket byggmaterial och tätskiktssystem som används. Branschreglerna rekommenderar vissa materialval, men billigare material importeras flitigt från exempelvis Östeuropa. Ett billigare materialval kan ge kortare livslängd och sämre slutresultat.
 7. Säkerhetsställ att det pris som lämnats inkluderar allt arbete som rimligen behöver utföras för badrumsrenoveringen. Det förekommer att kostnader som entreprenören ”inte kunnat förutse” tillkommer i efterhand.
 8. Avtala om en tidsplan som är rimlig för badrumsrenoveringen. Ett ”normalt” badrum bör ta mellan 15-20 arbetsdagar. Är tiden kortare än så finns risk att entreprenören kortar ner torktider och forcerar byggprocessen för att krympa arbetskostnader, med sämre slutresultat som följd. Vid försening bör vite utgå.
 9. Vilken entreprenadform är avtalad? Totalentreprenad, eller så kallad funktionsentreprenad, ger dig som kund endast en motpart (företaget) som svarar för hela åtagandet, oavsett om det gäller el, VVS eller tätskikt.
 10. Upprätta ett skriftligt avtal, i vilket alla delar i badrumsrenoveringen tydligt framgår. Avtalet bör även inbegripa villkor om betalning, försening, tilläggsdebitering, tvist, m.m.
 11. Verifiera att en fuktkontroll sker efter att det befintliga badrummet rivits. Vid eventuell fuktskada, se till att avfuktning sker på behörigt vis. En fuktskada i badrummet täcks i normalfallet av föreningens försäkring alt. din hemförsäkring.
 12. Bekräfta att du får ett kvalitetsdokument för våtrummet samt intyg för VVS-arbeten efter slutbesiktning av badrumsrenoveringen. Kvalitetsdokumentet är en garanti- och värdehandling för ditt badrum, som vid försäljning överlämnas till bostadens nästa ägare. Vid eventuell vattenskada uppvisas kvalitetsdokumentet och intyg för försäkringsbolaget, vilket styrker att arbetet är behörigt utfört enligt gällande normer samt vem som utfört badrumsrenoveringen.
 13. Fråga efter möjligheten att låta en opartisk besiktningsman del- eller slutbesiktiga arbetet. Detta är särskilt viktigt när du anar att badrumsrenoveringen avviker från branschreglerna.
 14. Fråga om rutiner för avfallshantering och bortforsling av byggsopor. Avgifter för byggavfall är höga, varför vissa företag söker billigare alternativ att bli av med avfallet. I vissa fall lämnas byggsäckar kvar i månader, tills staden slutligen flyttar dem.
 15. Be om referenskunder och bilder från tidigare utförda badrumsrenoveringar. Så många som möjligt, så att du inte riskerar att kontakta leverantörens vänner och bekanta. Sök även på internet, tjänster som www.reco.se och www.rejta.se låter kunder skriva egna omdömen.
 16. Kostnaden må vara viktig för de allra flesta, men betänk att badrummet är en investering som ska hålla minst tio eller fler år framåt. En väl utförd badrumsrenovering höjer värdet av din bostad mer än kostnaden för renoveringen. Vid val av entreprenör, väg in alla aspekter i beslutet.

Lycka till med din badrumsrenovering!

 

GODKÄNDA, BEHÖRIGA, FÖRSÄKRADE OCH MED GOD EKONOMI

ByggNytt i väst är behöriga att utföra våtrum (badrum) enligt Byggkeramikrådet och Plattsättnings Entreprenörernas Riksförenings (PER) branschregler för våtrum (BBV). Vi envänder oss av endast godkända auktoriserade VVS-företag och Elbehöriga företag. Sökgärna på www.sakervatten.se för att kontrollera att företaget är auktoriserat. . ByggNytt i väst är försäkrade hos Länsförsäkringar och har god kreditvärdighet enligt UpplysningsCentralen (UC) och Soliditet.